Mikael & Mikael

Här samlar vi texter om gudstjänst och liturgi som vi – tillsammans eller var för sig – skrivit och publicerat i andra sammanhang. Vi är bl.a. redaktörer för Mässbok (Artos 2018).  I listan till höger ser du våra senaste , under Bibliografi hittar du dem alla.

Mikael Isacson är kyrkoherde i Kungälv-Ytterby församling. Han har bl.a. disputerat i Nya Testamentets exegetik på en avhandling om Ignatios av Antiokia och har ett särskilt intresse för hur Bibeln används i gudstjänsten och de liturgiska texterna samt kyrkorätt. Isacson kan nås på mikael(at)isacson.be.

Mikael Löwegren är präst och föreståndare för Laurentiistiftelsen i Lund. Han sitter i redaktionen för årsboken Svenskt Gudstjänstliv och är verksam som skribent. Löwegren kan nås på mikael(at)ljungby.nu.