Mikael & Mikael

Här samlar vi texter om gudstjänst och liturgi som vi – tillsammans eller var för sig – skrivit och publicerat i andra sammanhang. Vi är bl.a. redaktörer för Mässbok (Artos 2018).  Under Texter finns våra senaste alster, under Bibliografi hittar du dem alla.

Mikael Isacson är kyrkoherde i Kungälv-Ytterby församling. Han har bl.a. disputerat i Nya Testamentets exegetik på en avhandling om Ignatios av Antiokia och har ett särskilt intresse för hur Bibeln används i gudstjänsten och de liturgiska texterna. Isacson kan nås på mikael(at)isacson.be.

Mikael Löwegren är församlingspräst i Ljungby Maria och tidigare redaktör på Artos förlag. Han har arbetat mycket med retreater och andlig vägledning och är verksam som skribent. Löwegren kan nås på mikael(at)ljungby.nu.