Mikael & Mikael

Här samlar vi texter om gudstjänst och liturgi som vi – tillsammans eller var för sig – skrivit och publicerat i andra sammanhang. Vi är bl.a. redaktörer för Mässbok (Artos 2018).  Under Texter finns våra senaste alster, under Bibliografi hittar du dem alla.

Mikael Isacson är kyrkoherde i Kungälv-Ytterby församling. Han har bl.a. disputerat i Nya Testamentets exegetik på en avhandling om Ignatios av Antiokia och har ett särskilt intresse för hur Bibeln används i gudstjänsten och de liturgiska texterna. Isacson kan nås på mikael(at)isacson.be.

Mikael Löwegren är församlingspräst i Ljungby Maria och redaktör på Artos förlag. Han har arbetat mycket med retreater och andlig vägledning och är verksam som skribent. Löwegren kan nås på mikael(at)ljungby.nu.

Texter om gudstjänst och liturgi