Att gestalta mässan idag

Henrik Glamsjö, Mikael Isacson och Mikael Löwgren.

Att gestalta mässan idag. Kapitlet ”Kommentar och anvisningar” i Missale (red. Glamsjö, Isacson och Löwegren), Skellefteå: Artos 2008.

Texter om gudstjänst och liturgi