Bibliografi

2018
  • M. Löwegren. ”Prästen och liturgin”. I Prästen i kyrkan: en bok för Svenska kyrkans prästerskap, Artos 2018, s. 39–65
  • M. Isacson & M. Löwegren, Mässbok – till inspiration och hjälp. Svensk Pastoraltidskrift 2018, s. 389-392.
  • M. Isacson & M. Löwegren, Huvudgudstjänst och måltidens texter. Två nyckelbegrepp för att förstå HB 2017. Svensk Pastoraltidskrift 2018 (under utgivning)
  • M. Isacson & M. Löwegren, Handbokens anvisningar och handboksbrott. Några reflektioner för att försöka förstå HB 2017. Svensk Pastoraltidskrift 2018 (under utgivning)
2017
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007
2006
  • H. Glamsjö, M. Isacson & M. Löwegren, Ytterligare om begreppet offer i liturgin. Svensk pastoraltidskrift 2006, s. 750-751.
  • H. Glamsjö, M. Isacson & M. Löwegren, Ingresser för söndagarna från 3 e Trett till Domssöndagen i Svensk pastoraltidskrift.
2005
2003

M. Isacson, Evangelieboken 2002. Svensk Pastoraltidskrift 2003, s. 640-644.

2001

M. Isacson, Gloria. Ecclesia 2001, s. 35-38.

2000

M. Isacson, Liturgisk färg på fastlagssöndagen. Svensk pastoraltidskrift 2000, s. 192.

Texter om gudstjänst och liturgi