Barnvälsignelse och vägen framåt

M. Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2012, s. 630-631.

Till skillnad från mycket annan teologisk debatt så rör sig Marco Aldéns och Markus Hagbergs samtal om barndop och barnvälsignelse framåt. (SPT nr 12, 13 och 17). Hagbergs viktigaste bidrag hittills är hans påvisande att det egentligen förstås handlar om kyrkosyn. Aldéns att han fortsätter att vägra välja mellan frikyrklig troendeförsamling och folkkyrklig serviceförsamling.

Utifrån det Aldén och Hagberg skrivit vill jag här bara i all enkelhet formulera några tankar.

Fortsätt läsa ”Barnvälsignelse och vägen framåt”

Dopet som tecken och redskap för världens frälsning. Fyra kritiska och konstruktiva frågor


M. Löwegren. I dens. (red.), Kyrkans och dopet idag. Om dop i 2010-talet (Publikationer från Växjö stift Nr 18), Skellefteå: Artos och Norma bokförlag 2013, s. 81-100.

kyrkan-och-dopet_160Inledning: om doppastoral och dopteologi

Dopet har kommit att aktualiseras under senare år. Det finns många faktorer som har gjort det nödvändigt att på nytt ställa frågorna om dopets teologi och praxis. Låt mig inledningsvis på peka på några orsakssammanhang som utgör bakgrunden till dagens studier och samtal.

Fortsätt läsa ”Dopet som tecken och redskap för världens frälsning. Fyra kritiska och konstruktiva frågor”

Kyrkan och dopet idag

M. Löwegren. I dens. (red.), Kyrkans och dopet idag. Om dop i 2010-talet (Publikationer från Växjö stift Nr 18), Skellefteå: Artos och Norma bokförlag 2013, s. 137-141.

kyrkan-och-dopet_160 Till det senaste präst- och diakonmötet i Växjö stift (oktober 2009) inkom en motion av prosten Dag Sandahl. Han föreslog där tillsättande av ”en arbetsgrupp med fem präster med uppgift att revidera stiftets riktlinjer för dop samt ordna studiedagar kring frågan om en modern doppastoral, fotad i Kyrkans bekännelse om dopet”. Motionen bejakades, med den skillnaden att gruppen skulle innehålla minst fem präster, en diakon och en pedagog.

Den arbetsgrupp som utsågs anordnade sammanlagt tre studiedagar. Vid den första dagen redogjorde representanter från Lund stift för arbetet med dopsajten.se, Margareta Melin talade om sin syn på barndopet och Kjell Petersson gav teologiska perspektiv på kyrkans uppdrag att döpa. (St Sigfrids folkhögskola i Växjö den 12/2 2011).

Fortsätt läsa ”Kyrkan och dopet idag”