Bibelläsningar för vardagsmässan

Mikael Isacson. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2012, s. 114-115.

I det Missale som gavs ut på Artos förlag 2008 finns bland mycket annat förslag på bibelläsningar för vardagsmässan. Dessa har nu redigerats i en volym, likt en evangeliebok, med titeln Lektionarium (Artos). Boken ger möjlighet att under veckans mässor följa kyrkoåret och samtidigt utlägga och reflektera över ett större urval av texter än de som finns medtagna i Den svenska evangelieboken.

Evangelieboken ger anvisningar vilka bibeltexter som ska läsas på söndagar. Någon motsvarande reglering finns inte för vardagens mässa. I många fall väljs nog bibeltexterna från föregående söndag. Det ger möjlighet att följa kyrkoåret, men har nackdelen att bibeltexter som inte kunnat medtas i EB blir olästa och inte utlagda. I värsta fall läses endast ett kort bibelord som får fungera som utgångspunkt för beredelseordet.

Fortsätt läsa ”Bibelläsningar för vardagsmässan”

Om psaltaren i gudstjänsten – ett brev till min prost

Mikael Isacson. Publicerad i Svensk Pastoraltidskrift 2004, s. 627–628

Käre Lennart! På ett kontraktskonvent för en tid sedan uttryckte Du Din stora glädje över att det i evangelieboken finns en psaltarpsalm för varje söndag. Tillåt mig att stämma in i Din glädje och ge evangeliebokskommittén all heder för detta nytillskott. Vid konventet sa Du också att ni i Din församling inte riktigt visste vad ni skulle använda psaltarpsalmen till. Jag vill därför skriva till dig och ge mitt svar.

Fortsätt läsa ”Om psaltaren i gudstjänsten – ett brev till min prost”