Att gestalta mässan idag

Mikael Isacson och Mikael Löwgren.

Att gestalta mässan idag. Kapitlet ”Kommentar och anvisningar” i Mässbok (red. M. Isacson och M. Löwegren), Skellefteå: Artos 2018.