Söndag: gudstjänst i en ny tid (recension)

M. Löwegren. Recension av R. Eriksson, J. Halldorf och Å. Molin (red.), Söndag: gudstjänst i en ny tid. Örebro: Libris 2015. Publicerad i Kyrkans Tidning 2015.

Vi lever i motsägelsefulla tider. Inom Svenska kyrkan har en ny gudstjänstkultur fått fäste som kan påminna om det frikyrkliga mötet. Mässtexterna tillskapas utifrån ett tema man valt; exemplen på ”en nyskriven mässa om…” är legio. Upplösningen av den svenska mässan blir inte minst tydlig i förslaget till ny kyrkohandbok.

Samtidigt finns i en del frikyrkliga led ett sökande mot fastare och mer lödiga gudstjänstformer. Man kan skönja en strävan efter att lägga sig närmare den klassiska mässans olika moment. Det är ur denna rörelse mot en mer allmänkyrklig form som boken Söndag: gudstjänst i en ny tid har fötts.

Fortsätt läsa ”Söndag: gudstjänst i en ny tid (recension)”

Tungt inlägg i handboksdebatten. Om Christer Pahlmblads Mässa för enhetens skull

Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2015, s. 357-360. Anmälan av Christer Pahlmblad, Mässa för enhetens skull: kommentarer och förslag till en reviderad mässordning för Svenska kyrkan (Artos 2014).

Kyrkohandboksförslaget från 2012 ställer frågan på sin spets: finns egentligen Svenska kyrkan längre? Som ett slags koncern med gemensam logga och standardiserade hemsidor, ja – men som andlig gemenskap?

Förslaget innehåller en sådan mängd varianter för mässan att ett gemensamt gudstjänstliv inte längre är möjligt. Vilka moment som skall vara med och hur de utformas skiftar i så hög grad att varje församling kommer att ha sin egen ordning. Skulle förslaget antas, i mer eller mindre bearbetat skick, försvinner ett av de sista gemensamma banden i Svenska kyrkan.

Christer Pahlmblad har med detta som ansatspunkt skrivit Mässa för enhetens skull. Det är en liten skrift, på totalt 89 sidor, men den utgör det i särklass tyngsta inlägget i handboksdebatten hittills. Här finns dels principiella resonemang, dels ett komplett förslag till en reviderad mässordning för Svenska kyrkan. SPT uppmärksammade boken i sin ledare för ett tag sedan (9/2015), men i övrigt har den redan alltför länge inte rönt berättigad uppmärksamhet.

Fortsätt läsa ”Tungt inlägg i handboksdebatten. Om Christer Pahlmblads Mässa för enhetens skull”

Framtidens gudstjänst?

Mikael Isacson. Recension av Stephan Borgehammar (red.) Framtidens gudstjänst? Kyrkohandboksförslaget granskat (Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv 89)  Artos & Norma, Skellefteå, 2014, s 264. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2015, s. 75ff.

Framtidegetxinfons gudstjänst! Om det används som slagord för kyrkohandboksförslaget, tycks entusiasmen måttlig. Vass kritik har framförts i inomkyrklig media och rikstäckande morgontidningar, från församlingar och sekulära remissinstanser. Kritiken gäller särskilt kyrkomusiken, men även dopordningen. Framtidens gudstjänst. Som uttryck för att förslaget blir antaget som kyrkohandbok – fast med vissa, smärre förändringar – torde det däremot vara ett realistisk uttalande.

Fortsätt läsa ”Framtidens gudstjänst?”

Bygga vidare – Jerk Alton och den nutida kyrkorumsarkitekturen (recension)

M. Löwegren. Recension av Gunnar Weman (text) och Tord Harlin (foto), Bygga vidare – Jerk Alton och den nutida kyrkorumsarkitekturen, Skellefteå: Artos 2009. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2010, s. 73-76.

Bland mycket annat var Svenska kyrkans 1900-tal också ett kyrkobyggandets århundrade. Det byggdes om och byggdes nytt i en takt och omfattning som saknar motstycke.

Drivkrafterna var främst två. För det första, den stora folkvandringen från landsbygd till stad. Lantkyrkorna blev för rymliga för dem som fanns kvar, och man behövde minska och anpassa kyrkorummet. Och i stan satsade man på att bygga nya kyrkor i de framväxande stadsdelarna.

Fortsätt läsa ”Bygga vidare – Jerk Alton och den nutida kyrkorumsarkitekturen (recension)”

Om ”Mänsklig gudstjänst” (recension)

M. Löwegren, Recension av Martin Modéus, Mänsklig gudstjänst. Om gudstjänsten som relation och rit. Stockholm: Verbum 2005. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2005, s. 668-670.

”Hur får vi rum att vara människor i gudstjänsten, och hur ska vi göra för att gudstjänsten skall bli mänsklig?” är frågan som ligger i botten på Martin Modéus prästmötesavhandling för Stockholms stift, Mänsklig gudstjänst. Om gudstjänsten som relation och rit. Modéus är prästvigd för Växjö stift – jag minns honom själv från mina år i Kyrkans Ungdom – men arbetar sedan ganska många år i Stockholm, på senare tid som stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling.

Fortsätt läsa ”Om ”Mänsklig gudstjänst” (recension)”

Om förslaget till ”En liten bönbok” (recension)

Mikael Isacson. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2005, s. 42-45.

För knappt fem år sedan sändes ett förslag på Hjärtats samtal. En liten bönbok ut på remiss tillsammans med förslag till kyrkohandbok och evangeliebok. Kritiken var på vissa punkter mycket skarp. Bland mycket annat kritiserades det s.k. inklusiva språket, att det kristologiska perspektivet var svagt, att bönerna var pratiga, att många böner blev alltför privata och individualistiska och inte avsedda för kyrkans gemensamma bön.

En ny version av En liten bönbok har nu sänts ut på remiss. Det ska sägas till kommitténs heder att de lyckats betydligt bättre än sina företrädare. Språket i flertalet böner är stringent och torde fungera i såväl en enskild andakt som i en offentlig gudstjänst.

Fortsätt läsa ”Om förslaget till ”En liten bönbok” (recension)”