Vilken vecka?

I Lektionarium, utg. M. Isacson (Artos 2011), finns för Trettondedagstiden, Förfastan och Trefaldighetstiden tre serier textförslag. De är baserade på Matt., Mark. och Luk. Serierna är avpassade att användas 14 januari – Fettisdagen och att sedan tas upp igen tisdagen efter Pingst, för att avslutas veckan efter Domssöndagen. Detta omfattar maximalt 34 veckor.

Här finns en tabell som för åren 2020-2029 ger förslag på vilken av de 34 veckorna som kan användas efter respektive söndag på kyrkoåret.